Artikkelarkiv

27.05.2018 10:00

Søndag med IoPT på Bømlo

Velkommen til en dag på Bømlo der vi bruker IoPT metoden med Intensjonssetning.  Det vil også bli noe tid til undervisning, med særlig vekt på jeg-funksjonen. Hvorfor er dette så viktig? Hvordan forstå det som kommer frem i resonansprosessen? Har du funnet gleden ved å være deg?   Tid og...

—————

17.02.2018 10:30

Ledige plassar 17-18 februar

Velkommen til weekend med IoPT på Bømlo 17-18 februar. Bli med ein eller to dagar. Sjå arrangementskalender Spørsmål og påmelding post@iopt-bomlo.no

—————

17.02.2018 10:30

Weekend IoPT på Bømlo

Velkommen til nye samlingar med IoPT på Bømlo våren 2018.    Ein spennande og djuptgripande måte å utforske sin eigen psyke, finne samanhengar mellom fysiske og psykiske plager og traumatiserande hendingar i livet. Kanskje lettar symptoma noko når den underliggjande årsaken blir kjent?...

—————

17.01.2018 18:00

Kveldsgruppe IoPT 4 onsdagar

Kveldsgruppe med maks 5 deltakarar. For deg som syns ein heil weekend blir for mykje,for deg som ynskjer ei fast gruppe frå gong til gong. Onsdagar i veke 3+6+9+12. Kl 18:00-21:30 Pris:1400 for heile pakken. Tid til samtale og undervisning. 1-2 resonansprosessar kvar...

—————

12.09.2017 21:23

IoPT på Bømlo hausten 2017

IoPT på Bømlo hausten 2017 Sjølvutvikling og traumeterapi IoPT på Bømlo, Metoden er samtale og intensjons-konstellasjon.  Teori og metode frå Dr. Franz Ruppert.   Datoar: 16.-17.september, 21.-22. oktober og 2.-3-desember Tid: lørdag kl 10:30-18:30 og søndag kl...

—————

21.08.2017 14:20

IoPT på Bømlo hausten 2017

            Sjølvutvikling og traumeterapi IoPT på Bømlo   Metoden er samtale og intensjons-konstellasjon.  Teori og metode frå Dr. Franz Ruppert.   Datoar: 16.-17.september, 21.-22. oktober og 2.-3-desember Tid: lørdag kl 10:30-18:30 og søndag kl...

—————

06.06.2017 11:00

weekend på Bømlo 10-11 juni

Det blir weekend på Bømlo 10-11 juni. Vi brukar metoden frå Franz Ruppert til å undersøkje/bearbeide det du ynskjer. Utgangspunktet kan vere i fysiske eller psykiske  plager, eller i vanskelege/fastlåste relasjonar. Det heng ofte saman. Pris 2000 for 2 dagar. Ynskjer du vere deltakar utan å ta...

—————

23.04.2017 20:31

Veiledningsgrupper IoPT

Ledig et par plasser på veiledningsgruppe i Oslo, og et par plasser i internasjonal veiledningsgruppe dagen før 3.International Training m/Franz Ruppert. Veileder Astrid Ersland Sandvik tlf 41126649 ases@haugnett.no

—————

21.03.2017 14:19

Helgekurs/grunnutdanning Tromsø 31.3.-2.4.

Dette er første av en rekke helgekurs i Tromsø. Dato: 31.3. - 2.4. -17 Modul 1  Du kan melde seg på for grunnutdanning, eller for egenutvikling, eller du ganske enkelt har lyst å oppleve hva dette er:) En eller flere dager. Se arrangementskalender.    

—————

21.03.2017 14:14

IoPT Tromsø Helgekurs/grunnutdanning 2017

VELKOMMEN TIL HELGEKURS IOPT I TROMSØ Egenutvikling/grunnutdanning Mange fra vår region har vært innom kurs med konstellasjoner/resonansprosesser ulike steder i inn og utland. Og flere har opp gjennom årene kontaktet Institutt for Traumearbeid (IT) i Oslo og spurt etter utdanning...

—————