Kontakt

Astrid Ersland Sandvik
Hetlevegen 9,  
5420 Rubbestadneset
tlf. 41126649
 ases@haugnett.no 
 www.frittrom.no 
 
Fritt Rom AS
Org.nr: 816 545 412
 
Eg har min base på Bømlo/Sunhordland
Kan også reise ein del.

 


Tilbakemelding