Dag/dagar med konstellasjonar

03.06.2015 00:00

Dag/dagar med konstellasjonar.

 

Dette er opne kurs der vi arbeider med deltakarane sine aktuelle tema. Du kan ved påmelding indikere om du ynskjer eigen konstellasjon, eller om du vil vente med det. Å delta som representent og å vere tilstades i gruppa vert av mange verdsatt høgt også med tanke på eigen prosess. Deltakarar skriv under på taushetsløfte. Påmelding er nødvendig fordi det er begrensa plassar. PFO-godkjente kurs.

 

Laurdag 5.september 2015 på Bømlo

Tid: laurdag kl 10.30 - 18.30. 

Stad: Svortland skule 5430 Bremnes.

Pris: kr 1000 med konstellasjon, kr 500 uten konstellasjon.

Tidspunkt er justert etter Kystbussen frå Bergen kl 7.30. Du kan bli henta på Føyno og kjørt tilbake til bussen etter kurset. Tilbake i Bergen kl 21.30. Det har blitt prøvd og fått gode tilbakemeldingar!

 

 

Laurdag 24.-søndag 25. oktober 2015 på Bømlo.

Tid: 10.30.-18.30 og 10.00-16.30

Stad: Svortland skule 5430 Bremnes.

Pris: kr 2000 med konstellasjon, kr 1000 uten konstellasjon.

Har du problem med overnatting, ta kontakt med meg.

Buss tilbake til Bergen går kl 17.30 fra Føyno

 

Fredag 6.november i Oslo.

Tid: 10.00-18.00

Stad: Schafteløkken 1. Frogner.

Pris: kr 1000 med konstellasjon, kr 500 uten konstellasjon.

Det vil bli tilsvarende gruppe 2-3 gonger også til våren.

 

 

Laurdag 5.desember 2015 på Bømlo

Tid: laurdag kl 10.30 - 18.30. 

Stad: Svortland skule 5430 Bremnes.

Pris: kr 1000 med konstellasjon, kr 500 uten konstellasjon.

Tidspunkt er justert etter Kystbussen frå Bergen kl 7.30. Du kan bli henta på Føyno og kjørt tilbake til bussen etter kurset. Tilbake i Bergen kl 21.30.

 

 

 

—————

Tilbake