IoPT Tromsø Helgekurs/grunnutdanning 2017

21.03.2017 14:14

VELKOMMEN TIL HELGEKURS IOPT I TROMSØ

Egenutvikling/grunnutdanning

Mange fra vår region har vært innom kurs med konstellasjoner/resonansprosesser ulike steder i inn og utland. Og flere har opp gjennom årene kontaktet Institutt for Traumearbeid (IT) i Oslo og spurt etter utdanning i vår egen landsdel. Det er langt og dyrt å alltid reise sørover.

Det er derfor gledelig å meddele at Institutt for Traumearbeid v/Marta Thorsheim planlegger å starte opp videreutdannelse (trinn 2) innen IoPT i Tromsø høsten 2017. Påmelding til utdannelsen og informasjon finner du på IT sin hjemmeside.

Generelt om krav til Grunnutdanning i regi av Institutt for Traumearbeid:

Denne utdannelsen gir en innføring i teorien i dr. Rupperts konsept ”Identitetsorientert Psykotraume-teori og -terapi. IoPT”, men har hovedvekt på å jobbe med sine egne prosesser. En kan ta utdannelsen kun for egenutvikling, men også med tanke å fortsette og få terapeututdanning. Det kreves 24 hele dager. Det er flere måter å oppfylle dette kravet på. IT (Institutt for Traumearbeid) tilbyr 8x3 dager i løpet av et år. Noen andre IoPT traumeterapeuter tilbyr også full grunnutdanning i forståelse med IT. Man kan også få godkjent dagskurs/weekend med andre IoPT traumeterapeuter og slik samle opp dager over tid. Også annen utdanning/livserfaring kan telle noe. Det blir til sist Marta Thorsheim som vurderer om det er nok til å få begynne på videreutdanningen.

Helgekurs i Tromsø våren 2017

I forbindelse med dette inviterer jeg til helgekurs IOPT fra og med våren 2017. Vi holder til i lokaler midt i Tromsø sentrum, i 5,etg i Torgsenteret.

Det planlegges 4x3 dager i vår. Hver dag fra kl 10-18. De første datoene er klare. Neste datoer vil komme etterhvert, hvor vi ser for oss 2 moduler i høst og to på vår 2018.

Datoer: 31.3. - 2.4. -17 Modul 1

Hva betyr IOPT? Hvorfor har vi en psyke? Hva er psykens apper? IOPT er individualterapi, og kan gjøres individuelt eller i gruppe.

Hva er traumer og traumatisering.

Hva er traumebiografi? Hva er kjærlighet? Hva er seksualitet?

De forskjellige traumegruppene og deres overlevelsesstrategier.

Symptomer og sykdommer sett i lys av LMO og IoPT
Jeg og viljen. Hva skjer med viljen når programmet med overlevelse kjører.

28.4. - 30.4. -17 2.6. - 4.6. -17

30.6. - 2.7.-17

Modul 2 Modul 3

Modul 4

Modul 5 Modul 6

Videreutdanningen.

Modul 7 Offer og overgriper. Hva betyr det? I meg og utenfor meg.

Modul 8 Oppsummering. IoPT, LMO og offer – overgriper.

Pris: 3000 pr modul, totalt kr 24 000,-. Dette kan betales pr kurs, eller i sin helhet. Pris for enkeltdager kr 1300,-.

For informasjon eller påmelding, ta kontakt med meg på mail:

meretekarlsen@outlook.com

eller mobil nr 91 37 21 20.

Man kan melde seg på kurset i sin helhet, eller man kan delta på enkeltkurs. Uten erfaring, anbefales det å være med fra start.
Man kan også velge å være med på enkeltdager, da teller man dager for kurs.

Med meg har jeg fått Astrid Ersland Sandvik som skal holde1. , 2. og 4. modulen i vår.

page2image7840

Litt om Astrid:
Hun har utdannelse fra IT i 2009 og veilederutdannelse fra 2010. Og har siden fulgt utviklingen fra Familiekonstellasjoner via Intensjonskonstellasjoner til IoPT. Hun er godkjent psykotraumeterapeut og veileder i Norsk Traumeterapeutforening. Hun får veiledning og faglige oppdateringer gjennom IT, og følger også dr. Rupperts internasjonale utdanninger. Hun bor på Bømlo i Sunhordland og har primært sine kurs og klienter i distriktet der.

 

page3image384

Litt om meg: Jeg er Merete Karlsen fra Tromsø, og utdannet i livets skole, først og fremst. Og de erfaringene jeg bærer med meg, har gjort meg til den jeg er i dag. Fortsatt gjør jeg erfaringer.
Jeg er utdannet og sertifisert psykotraumeterapeut, en utdannelse jeg begynte i 2004, og som fortsatt pågår. Jeg startet med grunnutdannelsen etter Hellingermetoden, det som kalles Familiekonstellasjoner, og tok deretter traumeutdanningen, basert på teoriene til Dr. Franz Ruppert. Begge deler på institutt for systemoppstilling. Videre fortsatte jeg med internasjonal traumeutdanning, basert på teorier fra Dr. Franz Ruppert. Den gikk over to år. Nå følger jeg internasjonal utdanning ved Institutt for traumearbeid, eid og drevet av Marta Thorsheim. Undervisningen gis av Dr. Franz Ruppert. Jeg avsluttet utdanning sommer 2016, men har startet på nytt kurs i januar 2017. Dette for å følge oppdateringer, og ha mulighet til å gjøre egne oppstillinger. Jeg er med i Norsk Traumeterapeutforening. Jeg følger veiledning via IT, og starter veilederutdanning våren 2017. Jeg har jobbet med metoden i noen år, primært en til en. Det siste året har jeg hatt grupper på helgekurs.

Av utdannelse ellers, er jeg kreftsykepleier. Jeg har jobbet som sykepleier siden 1994, og kreftsykepleier siden 2004. Dette gir meg en god ballast for å møte mennesker i ulike situasjoner og kriser.
Jeg er også utdannet rosenterapeut, en utdanning jeg begynte med i 2010. Jeg ble sertifisert i mars 2016.

page3image12256

 

—————

Tilbake