Konstellasjonar på Bømlo Hausten 16

30.05.2016 14:46


Velkommen til spennande kurs på Bømlo.

Arbeidet er orientert omkring eigen identitet. Kven er eg eigentleg?

Og kva av mine reaksjonar/redslar er konsekvensar av ubearbeidde traumer og vonde erfaringar? Kva er det kroppen min vil fortelje meg?
Korleis kan ein finne ein sunn vilje og ha det godt med seg sjølv?

Metoden er samtale og intensjons-konstellasjon.
Teori og metode frå Dr. Franz Ruppert.

Datoar: 3.-4.september og 29.-30.oktober 2016
Tid: lørdag kl 10:30-18:30 og søndag kl 10:00-16:30
Stad: Svortland skule, 5430 Bremnes
Pris: med konstellasjon kr 2000, uten konstellasjon kr 1000
Mulighet for å berre melde seg på ein dag (halv pris)
Medlemmer i mine veiledningsgrupper går gratis.

Siste dato i haust er lørdag 3.desember. Pris kr 1000/500

Vi tar opp dei temaene som er viktige for kvar enkelt. Men du kan også vere med utan å seie noko om deg sjølv. Berre delta og lære.
Det er også mulig å ta opp tema for barn/barnebarn som slit med ting.

For meir informasjon/påmelding: ases@haugnett.no eller tlf 21126649
Astrid Ersland Sandvik Registrert konstellatør/traumeterapeut

—————

Tilbake