Veiledningsgrupper IoPT

23.04.2017 20:31


Ledig et par plasser på veiledningsgruppe i Oslo, og et par plasser i internasjonal veiledningsgruppe dagen før 3.International Training m/Franz Ruppert. Veileder Astrid Ersland Sandvik tlf 41126649 ases@haugnett.no

—————

Tilbake