Veiledningsgrupper

03.06.2015 20:59

Veiledningsgrupp for konstellatørar og konstellatørstudentar hausten 2015. To gonger pr. semester. Tidspunkt:kl 10-18

Oslo: lørdag 22.8. og lørdag 7.11. Fullt.

       

—————

Tilbake