weekend på Bømlo 10-11 juni

06.06.2017 11:00

Det blir weekend på Bømlo 10-11 juni.

Vi brukar metoden frå Franz Ruppert til å undersøkje/bearbeide det du ynskjer. Utgangspunktet kan vere i fysiske eller psykiske  plager, eller i vanskelege/fastlåste relasjonar. Det heng ofte saman. Pris 2000 for 2 dagar. Ynskjer du vere deltakar utan å ta opp eigne tema er det halv pris. Halv pris også om du berre har høve til å komme ein dag. ta kontakt for ev. spørsmål/påmelding

—————

Tilbake