Foredrag og informasjon

Eg tilbyr foredrag:

Kortare eller lengre presentasjonar av Identitetsorientert Psykotraumatologi, både som teori og som terapi.

Eller ein presentasjon av arbeidet med eit spesifikt tema som innfallsvinkel. 

Det kan også vere gratis informasjonskveldar.