Individuell time

Samtale og konstellasjon/resonansprosess. Det er berre du og eg. Liksom i gruppe så kan du også her møte deg sjølv gjennom intensjonssetningen din. Istadenfor representantar nyttar vi figurar, lappar o.l. Eg anbefaler minimum 3 gonger for å få erfaring i korleis IoPT metoden virkar og kjenne om dette er noko for deg. Mange skifter mellom å delta i gruppe og å bearbeide ting i enkelttimar. Har du problem med å vera i gruppe eller kjenner deg ekstra sårbar ein periode er enkelttimar eit godt alternativ. 

Ein avtale, 90min.  kostar kr 1000

Stad: Hetlevegen 9, Rubbestadneset

Tidspunkt: Etter avtale. tlf 41126649 eller ases@haugnett.no