Veiledningsgruppe for Traumeterapeuter IoPT og studenter IoPT.

Små grupper som møtes regelmessig 4-5 gonger i året. Som traumeterapeut er ein pliktig å gå til jamnleg veiledning. Vi nyttar IoPT som metode. Her er rom for personlege tema og jobbrelaterte tema. Mange erfarer at desse faste gruppene er gull verdt! Eg har grupper for Traumeterapeuter IoPT/studentar IoPT på vestlandet og i Oslo.