Produkter

Resonansprosessar/konstellasjonar i gruppe

Vi set opp prosess for kvar enkelt etter ønske. Det er setningen din som fortel kva som skal jobbast med, og i den er også grensene for kor åpen du vil vere, kor djupt du vil gå. Det er eit litt etter litt arbeid, der vi leitar oss fram mellom å forstå, erkjenne, utforske. Å finne sammenheng mellom...

—————

Individuell time

Samtale og konstellasjon/resonansprosess. Det er berre du og eg. Liksom i gruppe så kan du også her møte deg sjølv gjennom intensjonssetningen din. Istadenfor representantar nyttar vi figurar, lappar o.l. Eg anbefaler minimum 3 gonger for å få erfaring i korleis IoPT metoden virkar og kjenne om...

—————

Kveldsgruppe

Startar opp fast kveldsgruppe i vår. Maks 5 deltakarar.

—————

Ein del av grunnutdanning

Når du går på kurs hos meg kan du få det godkjent som ein del av grunnutdanninga på Institutt for Traumearbeid AS i Oslo. Ein tel dag for dag. Eg syns det er viktig å bli kjent med Instituttet, så dei modulane som har mest teori-gjennomgang må du ta der. Det er sjølvsagt frivillig å samle...

—————

PFO-godkjente kurs

Traumeterapeutar IoPT knytt til Norsk Traumeterapeutforening er pålagt eit viss antall timar pr. år i profesjonell, fagleg oppdatering (PFO) Noko er knytt til veiledningsgrupper, resten kan takast på div. kurs, utdanningar, styrearbeid osv. Mine kurs er PFO-godkjente etter fylgjande kriterier frå...

—————

Veiledningsgruppe for Traumeterapeuter IoPT og studenter IoPT.

Små grupper som møtes regelmessig 4-5 gonger i året. Som traumeterapeut er ein pliktig å gå til jamnleg veiledning. Vi nyttar IoPT som metode. Her er rom for personlege tema og jobbrelaterte tema. Mange erfarer at desse faste gruppene er gull verdt! Eg har grupper for Traumeterapeuter...

—————

Foredrag og informasjon

Eg tilbyr foredrag: Kortare eller lengre presentasjonar av Identitetsorientert Psykotraumatologi, både som teori og som terapi. Eller ein presentasjon av arbeidet med eit spesifikt tema som innfallsvinkel.  Det kan også vere gratis informasjonskveldar.    

—————